Møder, Ture og andet i klubregi

Klubaftener
MC Gudme holder åbent i klubhuset hver tirsdag fra kl. 19.00 til omkring kl. 22.00. hele året lige undtaget de allehelligste dage. Tirsdag er således vores klubaften Om torsdagen er Puch Maxi Klubben rykket ind i vores klubhus og det er deres klubaften.

RUL NED og læs mere om arrangementerne!!

Tirsdagture
I sommerhalvåret kører vi ofte en tur på klubaftenen, så hvis du vil være sikker på, at møde andre medlemmer bør du komme inden kl. 19.15. Men ellers er oplægget: En hyggeaften med masser af muligheder for at snakke og hygge sig sammen – og ikke mindst køre en fællestur i sommerhalvåret. Når vi kører i klubregi, kører vi altid i kolonne, hvor stifinderen ligger nærmest vejmidten, anden mc inde ved vejsiden, næste ude osv.

Ofte går turene ad små veje til et eller andet sted, hvor vi kan købe en forfriskning af en eller anden art. Nogle af os har også besøgt Det lille Teglværk i Tommerup til minitræf der. Medens vi sad og spiste, blev vi ringet op af nogle gutter, der stod inde ved Mc. Donalds ved Rosengårdscenteret i Odense. De spurgte, om vi ville med til Nordfyn og se Emma Mærsk forlade Lindø. Det ville ske lige om et lille øjeblik, blev der sagt. Ja, bestemt ville vi det – – , op på maskinerne og af sted til Mc. Donalds og derfra videre. Jeg er da vist aldrig før kommet så hurtigt til Nordfyn, men vi så Emma Mærsk blive trukket ud, og så hvordan hendes eget maskineri begyndte at fosse vandet ud agter. Dette blot et exempel.

(Klub 2 Sommerhalvår)
Da alle ikke kan møde op om tirsdagen på en ordinær klubaften, har vi lavet det sådan, at vi pr. sms eller på hjemmeside kan aftale, at man f.ex samlet kan køre en tur til Skovsøen i Odense om torsdagen, eller Det Lillie Teglværk i Tommerup en onsdag aften. Dette aftales gerne i god tid, da vi så skal afsted lidt tidligere. Vi har også flere gange været ved Karoline v. Den Gamle Lillebæltsbro.

Weekendture
Et par gange om året (eller mere)  gennemfører vi en weekendtur. Det har været nogle fornøjelige ture. Vi overnatter på campingpladser og kører ud derfra. Lørdag aften skal der så helst ske lidt ekstra, men ellers er det hyggeligt samvær, når der ikke køres. Har du forslag og kan stå for en weekendtur, så kom frem med det. Vi været på Nordsjælland, Midtjylland og Sønderjylland, og flere gange på Revsøre Camping i forbindelse med et veterantræf af gamle traktorer, mc’er, biler, knallerter og maskiner, og vi er bestemt åbne for forslag.

Ferieture.
Enkelte gange er det lykkedes at samle nok til en ferietur. Vi var f.ex. engang 18 personer i Sverrig (Flere billeder på “medlemmernes fotos”), men vi har talt om Scotland, Nordtyskland og Nordkap. Det mest sandsynlige er vel Nordtyskland i første omgang. Men også her, kom med forslag.

Møder.
Ud over de møder bestyrelsen har, laver vi arbejdsweekender eller aftenarrangementer. Det foregår fast hver den sidste lørdag i måneden og der er som regel vedligeholdelsesarbejder eller andre projekter i forbindelse med klubhuset, som medlemmerne “hygger” sig med at lave. Vi har holdt grillfester, åbent hus, kørt med beboerne fra nogle af bofællesskaberne i kommunen. Vi er gennem vor moderforening Gudbjerg Idrætsforening pligtig til at yde nogle timers arbejde i forbindelse med idrætsdagen, folkefesten eller OK-kampagner.

 

Værkstedet.
Hele den første vinter i klubbens historie, var vi nogle medlemmer, der tømte det gamle skyttehus, brækkede gulv op og lavede nyt loft.Vi fik også lavet nyt gulv og har fået et stort værksted. Der er indkøbt to MC-lifte, og man er meget velkommen til at donere værktøj. Der findes forskellige maskiner dernede, men det er stadig under opbygning. Pt. står der en stor Meuser drejebænk, boremaskine, koldsav div. slibemaskiner og flere maskiner er på vej. Man kan mod et despositum på 100 kr låne sin egen nøgle til stedet. Det er selvfølgelig som fuldgyldigt betalende medlem og under ansvar. Ved udmeldelse skal nøglen afleveres igen. Henvendelse til Kim Jønnson.

Trailer.
Klubben har indkøbt en MC-trailer. Der er plads til to motorcykler på den. Den lånes ved at skrive sig på tavlen i værkstedet. Selvfølgelig er lånet for så kort en periode, som flyningen af motorcyklen varer.